-
1970 - Italian Silver Vase Team - ISDT
-
San Lorenzo Escorial - archiv Milanesi
-
-
-
64
l to r: Giuseppe Signorelli, Piero Polini,
Fausto Oldrati & Secondo "Dino" Mercatelli